DSC03184

De muziekopleiding wordt verzorgd door vakkundige en enthousiaste instructeurs.

Na de basisopleiding (+/- 1 jaar) gaan de nieuwe leden musiceren bij de Drum- of Showband. Tijdens de repetities wordt gewerkt aan de muziek en het samenspel. Gedurende het seizoen wordt er twee keer per week op vaste dagen gerepeteerd. De Drumband op zaterdagochtend en donderdagavond. En de Showband repeteert op maandag- en donderdagavond.

Beide bands kennen binnen- en buitenrepetities. Binnenrepetities richten zich op het gezamenlijk muziek leren maken.

De buitenrepetities worden gebruikt om op de ingestudeerde muziek te leren marcheren. Naast het “gewone” marcheren worden er ook figuren ingestudeerd voor het maken van muzikale shows.