krantenEen van onze belangrijkste bron van inkomsten is het ophalen van oud papier. Al vanaf het begin wordt door ViJoS oud papier ingezameld om zo de aanschaf en onderhoud van instrumenten en de uniformen te bekostigen. Hierdoor kan de contributie laag gehouden worden.

Het ophalen van het oud papier wordt gedaan door een groep vrijwilligers en datmogen er altijd meer zijn.

Dus wil je eenmaal per maand een paar uurtjes helpen en ben je ouder dan 18 jaar? Geef je dan op bij het secretariaat. Hoe groter de poule van mensen des te minder vaak men hoeft te lopen. En het komt allemaal ten goede aan de vereniging.

 

Krantenactie Bussum-Zuid: Elke tweede zaterdag en derde woensdag van de maand.

Krantenactie Hilversumsemeent: Elke eerste woensdag van de maand.